ข่าวสาร

ข่าวสาร
นักบัญชียุค 4.0

นักบัญชียุค 4.0

นักบัญชียุค 4.0 เมื่อเราพูดถึง “นักบัญชี” เรามักจะนึกถึงวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการกระทบตัวเลขต่าง ๆ ให้ตรงกับหลักฐานทางเอกสาร ที่มีเพื่อน...

Read More