บริการให้ความเชื่อมั่น

  • ตรวจสอบบัญชี
  • สอบทานบัญชี
  • วิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

บริการให้คำปรึกษา

  • การจัดทำบัญชี
  • การคำนวณภาษีและการบริหารภาษี
  • วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

บริการตรวจสอบ

  • ตรวจสอบภายใน
  • ตรวจสอบระบบสารสนเทศ

บริการฝึกอบรม

  • จัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านบัญชี และภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่

 

เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบบัญชี เราจึงมารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัดขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิชาชีพ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ทุกบริการของเรา ตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีไม่ควรเกิดเพียงเพราะภาคบังคับทางกฎหมาย แต่ควรเกิดจากความสมัครใจจากผู้รับบริการที่เห็นคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพที่จะช่วยทำให้องค์กรของผู้รับบริการเติบโตอย่างยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของผู้รับบริการและเราจะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

คุณค่า

เราตระหนักถึงการสร้างคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพเป็นอย่างดี กระบวนการทำงานของเราเน้นที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรผู้รับบริการในฐานะที่เป็นคู่คิดทางการค้าภายใต้ความเป็นอิสระของวิชาชีพ แนวคิดดังกล่าวทำให้เราให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจผู้รับบริการก่อนเริ่มงานบริการ เพื่อทำให้เรามีความแม่นยำในการแก้ไขปัญหาด้วยประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่ยังคงธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

บริษัทตรวจสอบบัญชีไทยชั้นนำ

พันธกิจ

พราวด์ อิน โปร ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ

ปรัชญา

“พลังเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ทีมผู้บริหาร


ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ถึงเรา

PROUD IN PRO CO., LTD.
33/62 Wall Street Tower, 13th Floor, Surawong Road, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok, Thailand 10500 
Mobile:+66 92 278 9656
Email: sansanee@proudinpro.co.th
Mobile: +66 81 835 4099
Email: pitinun@proudinpro.co.th

สำนักงานใหญ่Bangkok, Thailand

Tel(+662) 235-6950

Line@proudinpro

Emailsansanee@proudinpro.co.th